Dezinfekcia priestorov

Priestory dokážeme veľmi jednoducho dezinfikovať, pomocou našich prístrojov a dezinfekčných vôní.
Tieto vône obsahujú PATENTOVANÚ DEZINFEKČNÚ ZLOŽKU, od slovenského výrobcu.

Dezinfekčný prvok, ktorý sa do vôní pridáva, funguje bakteriocídne, virocídne, sporicídne a fungicídne. Je absolútne zdravotne nezávadný , dokonca zdraviu prospešný, pretože sa bežne používa na dezinfekciu pokožky a slizníc. Taktiež sa používa v liečebných kúpeľoch na inhaláciu a rôzne kúpeľné kúry.

Táto dezinfekcia má svoje uplatnenie najmä v rizikových prostrediach ako sú čakárne u lekárov a lekárne.

Taktiež v priestoroch kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí ako sú nákupné centrá, hotely a prostriedky verejnej dopravy.

Je ideálna na zabezpečenie nepretržitej dezinfekcie sanitárnych zariadení na verejných toaletách.

Ale aj vo výrobných halách , kde môže pomôcť k zníženej chorobnosti zamestnancov.

A samozrejmosťou je, že dokáže vytvoriť vydezinfikovaný a voňavý vzduch v každom byte, aute a kancelárii.

Analýza čistoty v interiéroch

Merania vzdušných mikroorganizmov a kvality ovzdušia

Chcete vedieť či je Vaša prevádzka skutočne čistá?

Či je použitá dezinfekcia naozaj účinná? A koľko dezinfekcie je „tak akurát?“

V spolupráci s Cleanliness Certification Center, s.r.o. (www.cleancert.eu) Vám zabezpečíme meranie koncentrácie mikroorganizmov v interiéroch, za účelom hygienickej kontroly.

Zabezpečíme merania kvality ovzdušia v pracovných a obytných priestoroch, podľa najnovších smerníc týkajúcich sa hygienických požiadaviek na ventilačné a klimatizačné systémy.

Scroll to Top