Analýza čistoty v interiéroch

Merania vzdušných mikroorganizmov a kvality ovzdušia

Chcete vedieť či je Vaša prevádzka skutočne čistá?

Či je použitá dezinfekcia naozaj účinná? A koľko dezinfekcie je „tak akurát?“

V spolupraci s nezávislou inštitúciou pre analýzu čistých priestorov a analýzu kvality ovzdušia vo vnútorných priestoroch Vám zabezpečíme meranie koncentrácie mikroorganizmov v interiéroch, za účelom hygienickej kontroly.

Zabezpečíme merania kvality ovzdušia v pracovných a obytných priestoroch, podľa najnovších smerníc týkajúcich sa hygienických požiadaviek na ventilačné a klimatizačné systémy.

Scroll to Top